UİB uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi için çalışıyor

21 Eylül 2013 - 13:16

BURSA - Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Koordinatör Başkanı Orhan Gençoğlu, “URGE projelerimizle üyelerimizin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmayı ve dolayısıyla ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.” dedi. Ekonomi Bakanlığı tarafından 2010 yılında yayınlanan Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi ve Pazara Giriş (URGE) Tebliği’nden sonra UİB olarak çalışmalar yaptıklarını ve hayata geçirdikleri projelerle üye firmaların dünya pazarında elini güçlendirmeyi amaçladıklarını anlatan Gençoğlu, “Halihazırda Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) ve Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), Ekonomi Bakanlığımız'ın URGE kapsamındaki destekleriyle çeşitli projeler yürütüyorlar.” şeklinde konuştu.

URGE projelerinin, küreselleşmenin ortaya çıkardığı zorlu rekabet şartlarında UİB üyesi firmaların öne çıkabilmesi için yürüttükleri çeşitli çalışmalardan biri olduğunu belirten UMSMİB Başkanı Gençoğlu, “Ülkeler arasındaki ticaret anlaşmaları, gelişen teknoloji ve ürünlerin ulaşım kolaylıklarının artması nedeniyle sınır tanımaz bir hale geldi. Günümüz koşullarında dünyanın farklı uçlarında bulunan ülkeler, kendi aralarında ticaret yapabiliyor. Küreselleşen, başka bir deyimle küçülen dünyada rekabet de artış gösterdi. Biz de UİB olarak ağırlaşan dünya rekabet koşullarında firmalarımızı dünyayla boy ölçüşebilir bir konumda tutmak istiyoruz.” dedi. UMSMİB olarak "Meyve Sebze Mamulleri Sektöründe İyi Tarım Uygulamalarının Geliştirilmesi Eğitim ve Danışmanlık" projesiyle ilgili çalışmalarının devam ettiğini de söyleyen Gençoğlu, “Üyelerimizin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik desteklenmesi, uluslararası rekabetçiliğin geliştirilebilmesi, sektörün yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerde birlikte hareket etmesini sağlamayı amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Otomotiv ana sanayisinin yanı sıra bilhassa yan sanayi firmalarının da son yıllarda ihracatçı sektör olarak öne çıktığını vurgulayan OİB Başkanı Orhan Sabuncu ise, “Otomotiv coğrafyasında, özellikle gelişmekte olan ülke pazarlarına kayan araç ve yan sanayi üretim pastasından, ülkemiz yan sanayi firmaları maalesef beklendiği ölçü ve önemde pay alamamaktadır.” diye konuştu. Otomotiv sektörünün gerekli payı alması için "Otomotiv Yan Sanayi Sektöründe Ar-Ge, Ürün Geliştirme ve Proje Yönetimi İyileştirme Eğitim ve Danışmanlık" projesini hayata geçirdiklerini açıklayan Sabuncu, “URGE projemizle otomotiv sanayisinin yurtdışı pazarlarda daha aktif rol almasını ve belli bir seviyede ürün geliştirme yeteneğine sahip firmaların, sektörün ar-ge ve bu içeriğin yönlendirilmesinde proje yönetimi alanından beklentilerini özümseyebilen, bunları içselleştiren ve de karşılayabilen bir seviyeye getirmek hedeflenmektedir.” dedi.

"Tekstil Teknolojileri İhracat Liderleri" isimli URGE projesini hayata geçirdiklerini belirten UTİB Başkanı İbrahim Burkay da şunları söyledi: “Eğitimleri başarıyla tamamladığımız projede, yurtdışı ziyaretlerine başlama aşamasına geldik. Projemizle amacımız, küme kapsamındaki tekstil ihracatı yapan firmaları dünyada sayılı birer tekstil ihracatçısı düzeyine çıkarmak, rekabeti geliştirmek, 2023 ihracat stratejisi kapsamında 20 milyar dolarlık tekstil ihracatı hedefi doğrultusunda firmaların pazarlarının ve ürün gamlarının çeşitlendirilmesini sağlamak, dünya çapında tasarım ve ihracat yapan firmalar olmalarına yardımcı olmak suretiyle diğer firmalara rol model olabilecek ölçekte ve büyüklükte yenilikçi ve katma değeri yüksek ürünler üreten firmaların oluşumunu sağlamak.”

UYMSİB Başkanı Dr. Salih Çalı ise şu görüşleri dile getirdi: “Küreselleşmenin işletmelerdeki rekabet stratejilerini ön plana çıkarması, ülkeler arasındaki ticaret şartlarının her geçen gün kolaylaşması ve piyasadaki firmaların çoğalmasıyla birlikte rekabetin artık çok daha artması nedeniyle üyemiz olan firmaların, gelişmelere ayak uydurmak için yeni rekabet stratejileri geliştirmelerini amaç edindik. Bu kapsamda hazırlanan URGE projesinin ortak sorun, ortak fırsat ve ortak vizyon anlayışını geliştirerek, firmalarımızın yeni ihracat stratejileri geliştirmesine katkı sağlamasını amaçlıyoruz. Ayrıca gıda güvenliği ve kaliteyi öncelikli stratejik alanlar olarak öngörüyor, buna uygun stratejiler geliştirmeyi de hedefliyoruz.”

(CİHAN)


Ekonomi