'Üretimde gelenek dışına çıkarsak tarım ihracatımız ikiye katlanabilir'

15 Ocak 2014 - 15:08

DENİZLİ - Denizli İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Özkan, Türk tarımında alışılmış yapının dışına çıkılırsa tarım ürünleri ihracatının üç dört yılda ikiye katlanabileceğini söyledi. Özkan, Pamukkale Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’nde mühendis olarak çalışan Ramazan Demirkol ile birlikte hazırladığı “Türk Tarımının Analizi ve Sorunları ve Çözüm Önerileri” adlı kitabında, tarım sektörünün problemlerini ve çözüm önerilerini yazdı. Önsözü Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’ye ait olan kitap, Kültür ve Turizm Bakanlığı yayını olarak da kabul edildi.

Kitabında tarım ürünlerinin ihracatının artması için öncelikle Türkiye ve dünya gerçekleri gözönüne alınarak, dinamik bir arazi ve üretim planlaması yaklaşımına geçilmesini öneren Genel Sekreter Yardımcısı Özkan, “Daha sonra kalite ve verimliliği arttırmak için çevresel ve genetik iyileştirmelere ağırlık verilmeli. Ürünlerde kalite standartlarının, AB kalite standartlarıyla aynı düzeyde olması için gerekli önlemlerin alınması elzemdir. Katma değeri yüksek ürünlerin üretimine ağırlık verilmesi gerekir. Tarım sektöründe çiftçi örgütlerinin, ticaret ve sanayi sektöründe olduğu gibi kuvvetli bir hale getirilmesi en önemli meseledir.” dedi.

'ÇÖZÜM ÇİFTÇİ ÖRGÜTLERİNDE'

İsmail Özkan, Avrupa Birliği’nde tarım sektöründe iyi durumda olan İspanya, Hollanda ve Fransa gibi ülkelerdeki üretici örgütlerinin yapısı incelenerek, Türkiye'de de sağlıklı üretici örgütleri oluşturulması gerektiğini belirtti: “Üreticiler, üretimden pazarlamaya kadar olan süreçte bütün sorunlarına çözüm getirebilecek, birbirleriyle koordineli, güçlü ve ayakları üzerinde durabilen, mevzuat, teknik ve idari altyapısı güçlendirilmiş örgütler oluşturmalıdır. Üreticiyle işleyici arasında sözleşme gibi anlaşmaların, üretici örgütleri üzerinden gerçekleştirilmesine imkan sağlanması çok önemlidir. Gerek zirai gerekse hayvansal ürünlerin pazarlanmasına yönelik organizasyonlar geliştirilmelidir. Pazarlama organizasyonlarında aracı sayısı asgariye indirilmelidir.”

Üretici örgütlerinin sağlıklı hale gelmesi halinde, tarım sektöründeki sıkıntıların birçoğunun çözüleceğini vurgulayan Özkan, “Örneğin 30 yıl önceki sanayi ve ticaret alanındaki teşkilatlar güçlendikçe, ülke ticaret ve sanayisinin geliştiği bilinen bir gerçektir. Son 10 yılda verimlilik ve kalite konusunda önemli gelişmeler kaydedildi. Türkiye’nin dünyada lider olduğu ürünlerin başında fındık, vişne, kiraz, haşhaş ve kayısı geliyor. Dünya fındık üretiminin yüzde 61’ini üretmesine ve ihracatı bakımından dünyada lider ülke konumunda olmasına rağmen dünya fındık piyasasında bu potansiyelini yeterince değerlendiremediğinden Türkiye, dünya fındık fiyatlarının belirlenmesinde etkin rol oynayamamaktadır.” şeklinde konuştu.

Dünyanın en kaliteli ve lezzetli ürünleri yetiştirilse de pazarlamanın eksik olması halinde değerini bulamayacağını vurgulayan Özkan, “Pazarlama da yine altyapısı iyi hazırlanmış, iyi çalışan ve sağlıklı örgütlerle aşılabilir. Üç beş yıl içinde tarım ürünleri ihracatıyla birlikte çiftçinin refah seviyesi de en az ikiye katlanacaktır.” dedi.

(CİHAN)


Ekonomi