Yeşiller: İslam da Hıristiyanlık ve Yahudilik gibi eşit haklara sahip olmalı

06 Temmuz 2012 - 11:57

BERLİN - Almanya'da Müslüman toplumun, kültürün bir parçası olduğunu belirten Yeşiller Partisi, Müslümanlara, Hıristiyan ve Yahudilerle eşit hakların verilmesini talep etti. İslam Konferansı'nın (DIK) hedeften saptığını vurgulayan Yeşiller, DIK'in İslam düşmanlığı ile mücadele için tedbirler almasını istedi.

Yeşiller Partisi, Almanya'da Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen siyasi tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı. "İslam'ın eşit ve hukuki olarak Almanya'ya uyumu" konulu bir yol haritası hazırlayan Yeşiller, "Almanya‘ya gelen birinci neslin çocukları ve torunları bu ülkenin bir parçası olduklarını göstermek istiyorlar. Müslümanlar toplumsal yaşamda, ibadette, medyada ve okullarda eşit haklar istiyorlar." açıklamalarıyla yıllardır adım atılmamasını bir eksiklik olarak değerlendirdi.

Yeşiller'in Parlamento Grubu Başkanı Renate Künast ve Parlamento İdari İşler Sorumlusu Volker Beck tarafından kamuoyuna açıklanan yol haritasında Yeşiller Partisi, Müslümanlardan muhatap arayışına girmeden devletin ve eyaletlerin "Müslümanlara dini vecibelerine uygun camiler, hastane, hapishane ve Federal Ordu'da imamların istihdam edilmesi, Müslümanlara yönelik helal gıda kurallarına dikkate etme, Müslümanların kamuya ait yayın organlarından eşit şekilde faydalanmaları, Müslüman mezarlıklarına yer ayrılması ve okullarda İslam din dersi imkanının sunulması" konularında adımlar atılmasını istendi.

Kimsenin dininden dolayı ayrımcılığa ve adaletsizliğe uğramaması gerektiğini belirten Yeşiller Partisi, Federal Hükümet tarafından hayata geçirilen İslam Konferansı'nın İçişleri Bakanı Friedrich tarafından hedefinden saptırıldığını, Müslümanlara karşı adaletli davranılması gerektiğini vurguladı. Yeşiller'in raporunda, İslam Konferansı yeniden tanımlanarak, hedefinin karşılıklı ihtiyaçların belirlenerek, Müslümanlar tarafından kurulan kuruluşların hukuki olarak dini cemaat statüsüyle ülkeye uyumlarının sağlanması gerektiği bilgilerine yer verildi.

Dini cemaat statüsünün verilmesi için aranan şartlarda kademeli bir kolaylık sağlanmasını talep eden Yeşiller, bir Musevi derneği için "30 yıldır var olma" şartının kaldırılmasını örnek gösterdi.

İslam düşmanlığının arttığına işaret eden Yeşiller Partisi raporunda, "Bizler, Almanya'da Hıristiyanlık, Yahudilik ve İslam'a eşit davranılmasını istiyoruz. Toplumsal konularda Müslümanlar aynı Protestanlar, Katolikler ve Yahudiler gibi diyalog partneri olmalı. Demokrasi, antisemitizm ve cinsiyet ayrımcılığı gibi özellikler Müslümanlara mal edilemez. Çoğunluk toplumunda da görülen ırkçılık, antisemitizm ve İslam düşmanlığı ile mücadele etmek toplumsal bir sorumluluktur." denildi.

(CİHAN)


Dünya