Yrd. Doç. Dr. Ege: Doğuda üniversiteler akademik personel sıkıntısı yaşayabilir

13 Ekim 2013 - 15:07

KARS - Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Öğretim Elemanları Derneği Başkanı Yrd. Doç. Dr. İlhami Ege, doğuda görev yapan akademik personele 1993’ten itibaren ödenen, geliştirme ödeneğinin devam ettirilmesini istedi. Aksi takdirde bölgede akademik personel sıkıntısının yaşanmasının kaçınılmaz olacağını söyledi.

Yrd. Doç. Dr. Ege, 1993'te alınan karar ile kalkınmada öncelikli illerdeki akademik personele geliştirme ödeneği ödendiğini, 12 Mart 2005 ve 4299 sayılı Maliye Bakanlığı'nın yazısı üzerine bu ödemelerin devam ettiğini belirtti. 2014 Ocak’ında sona erecek bu ödemelerle ilgili kanunun yenilenmemesinin ise bölgede akademik personel açısından ciddi manada sıkıntı doğurabileceği üzerinde duran Yrd. Doç. Dr. Ege, "Bu ödenek, doğuda özellikle akademik görev yapan personeller için önemli bir unsurdur. Çünkü maddi açıdan diğer Üniversitelerden daha farklı bir ücret alıyorlar. Adete bu bölgede akademik kadronun kalıcı olmasını teşvik ediliyor. Akademik personeli burada tutmamız için iyi bir gerekçeydi. Ama 2014’ten sonra bu ödenek kaldırılırsa Kars ve kalkınmada öncelik illerde akademik personelleri tutmak onları buralarda istihdam etmek zorlaşacaktır. O manada bu ödeneğin uzatılması gerektiğini dernek olarak düşünüyoruz. Bu konuda merkezi yönetimin adım atması gerekiyor. Biz dernek olarak akademik personel arkadaşlarımızın bu konudaki beklentisini iletmek istiyoruz." dedi.

ÖDENEĞİN KAPSAMI GENİŞLETİLMELİ

Kalkınmada öncelikli illerde, akademik personelin yanı sıra idari personeli dahi tutmakta zorlandıklarını vurgulayan, Yrd. Doç. Dr. Ege, "Mesela batıdan gelen memurlar 1 yıl doldurup asaleti tasdikten sonra buralardan ayrılmak istiyorlar. Bu manada da sıkıntılar yaşanıyor. Yani sosyal imkanlar açısından da bir takım girişimlerin olması gerekiyor. Mesela lojman noktasında kalkınmada öncelikli olan illerde hem akademik hem de idari personele yardımcı olunmalı. Çünkü bu bir teşvik unsurudur. Ama bunun yanında bir geliştirme ödeneği de kesildiği zaman ciddi manada sıkıntılar çıkacaktır. Mevcut durumda akademik personeli tutmak zorken bu iyice zora sokulmasın istiyoruz." şeklinde konuştu.

(CİHAN)


Güncel